Change Address

VOTE411 Voter Guide

All Candidates

Massachusetts
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 1. A
  1. Melinda Arias-Voci (NA)
 2. B
  1. Andrea Barnhill (NA)
  2. Paul Barnhill (NA)
  3. Mark B. Benjamin (NA)
  4. Laura Benson (NA)
  5. Philippa J. Biggers (NA)
  6. Jason D. Bock (NA)
  7. Fredrick E. Bunger (NA)
  8. Stephen R. Burtt (NA)
   candidate for Board Of Assessors
 3. C
  1. Becca Cahaly (NA)
  2. Sukru Cinar (NA)
  3. Joan Hackett Cody (NA)
  4. Valerie Christine Constant (NA)
  5. Jaden Crawford (NA)
 4. D
  1. Michael D'Ortenzio Jr. (NA)
  2. Ethan I. Davis (NA)
  3. Nathalie Y. De Fontnouvelle (NA)
  4. Paul Thomas Delaney (NA)
  5. Beatrice Bezmalinovic Dhebar (NA)
  6. Dennis M. Dischino (NA)
  7. Shira I. Doron (NA)
   candidate for Board Of Health
  8. John Duffy (NA)
 5. E
  1. Kathy Y. Egan (NA)
  2. Maggie N. Egger (NA)
  3. Leda Murcia Eizenberg (NA)
  4. Ezra M. Englebardt (NA)
  5. John Frederick Erhard (NA)
 6. F
  1. Kourosh Farboodmanesh (NA)
  2. Lori A. Ferrante (NA)
  3. Lisa M. Fico (NA)
  4. Edward D Folland (NA)
 7. G
  1. Xuanxuan Gan (NA)
  2. Ela Gardiner (NA)
  3. Russell Thomas Gentry (NA)
  4. Neal Glick (NA)
   candidate for School Committee
  5. Neal R. Goins (NA)
  6. Holly M. Grace (NA)
  7. Mary Beth Grimm (NA)
 8. H
  1. Wendy A. Haering-Engels (NA)
  2. Sylvia T. Hahn-Griffiths (NA)
  3. Karl W. Hammond (NA)
  4. Lisa Kaufman Heyison (NA)
  5. Joseph Michael Hickson III (NA)
  6. Richard D. Hill Jr (NA)
  7. Christina Horner (NA)
   candidate for School Committee
  8. Christina Horner (NA)
 9. J
  1. S. Peter W. Jones (NA)
  2. Martin J. Mchale, Jr. (NA)
  3. Michael A. D'Ortenzio, Jr. (NA)
 10. K
  1. Joseph William Kahn (NA)
  2. Mark G Kaplan (NA)
   candidate for Town Moderator
  3. Harold N. Kaplan Sr. (NA)
  4. Morris Rusty Kellogg (NA)
  5. Mary Cairns Kloppenberg (NA)
  6. Jeffrey Scott Klurfeld (NA)
  7. Ellen L. Korpi (NA)
  8. Pamela L Kubbins (NA)
 11. L
  1. Linshi Li (NA)
   candidate for Library Trustees
  2. Michele Dragon Livingston (NA)
  3. Jacqui Van Looy (NA)
 12. M
  1. Kevin J. Macdonald (NA)
  2. Thomas J Macdonald (NA)
  3. Susan K. Maggioni (NA)
  4. Elizabeth May (NA)
  5. Deed Mccollum (NA)
  6. Joanne Mcintosh (NA)
  7. Catherine C Mirick (NA)
   candidate for School Committee
  8. Parker John Morse (NA)
 13. N
  1. Carl G. Nelson (NA)
  2. Vahideh Nilforoshan (NA)
  3. Write In Needed (NA)
   candidate for Recreation Commission
  4. Kelly Mccoulf Norris (NA)
 14. O
  1. Renee B. O'Sullivan (NA)
  2. Sheila Findley Olson (NA)
 15. P
  1. Richard M. Page, Jr (NA)
  2. Pamela Posey (NA)
  3. Jay R. Prosnitz (NA)
  4. Mary Beth Prosnitz (NA)
  5. Elaine M. Putnam (NA)
 16. R
  1. Ann W. Rappaport (NA)
   candidate for Library Trustees
  2. Derek B. Redgate (NA)
  3. C. Madison Riley, III (NA)
  4. Frederic W. Ripley (NA)
  5. Laura Robert-Fragasso (NA)
  6. James L. Roberti (NA)
   candidate for Planning Board
  7. Martha M. Rockwood (NA)
  8. Lucienne Vera Ronco (NA)
 17. S
  1. Odessa M. B. Sanchez (NA)
   candidate for Select Board
  2. Mary Louise Scanlon (NA)
  3. Frederick W. Schaller (NA)
  4. Joseph Schott (NA)
  5. Barbara D. Searle (NA)
  6. Elizabeth Hope Shlala (NA)
  7. Tamara V. Sielecki-Dzurdz (NA)
  8. Steven J. Simons (NA)
  9. Marcia Testa Simonson (NA)
  10. Renee Annette Spencer (NA)
  11. Pamela R. Stirrat (NA)
  12. Gail Frances Sullivan (NA)
  13. Yin Sun (NA)
 18. T
  1. Thomas M. Taylor (NA)
  2. Kathleen F. Trumbull (NA)
 19. U
  1. Thomas H. Ulfelder (NA)
   candidate for Select Board
 20. W
  1. Jeffrey P. Wechsler (NA)
   candidate for Board Of Public Works
  2. Jeffrey P. Wechsler (NA)
  3. Daniel B. Weinger (NA)
  4. Elizabeth Sullivan Woods (NA)
   candidate for Select Board